Občanskoprávní spory
Obhajoby v trestních řízeních
Obchodněprávní spory
Zastupovádní v oblasti rodinného práva
Řešení pracovněprávní problematiky

Advokátní kancelář

Mgr. Soňa Žourková, advokát

Potřebujete-li kvalitní advokátní pomoc či odbornou radu v oblasti zastupování v občanskoprávních řízeních nebo obhajobu v trestním řízení či vymáhání pohledávek v Plzni a jejím blízkém okolí, neváhejte využít služeb advokátní kanceláře Mgr. Soni Žourkové.

Kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Soňa Žourková

ADRESA:
Malická 1576/11
30100 Plzeň

TEL: 736 771 118
E-MAIL: sonazourkova@centrum.cz
WEB: www.pravnisluzby-plzen.cz