Ceník služeb

Odměnu za služby advokátní kanceláře Mgr. Soni Žourkové lze sjednat následujícími způsoby:

Mimosmluvní odměna
Mimosmluvní odměna je účtována podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění, v případě, že s klientem není dohodnuta výše odměny nebo způsob jejího stanovení.

Smluvní odměna
Smluvní odměna je určována na základě vzájemné dohody advokáta a klienta, a to v závislosti na právní a časové náročnosti dané právní služby.

Úkonová odměna
Úkonová odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby (např. sepsání žaloby, smlouvy atd.)

Hodinová odměna
Hodinová odměna je stanovena jako násobek hodinové sazby a počtu hodin strávených advokátem k provedení konkrétní právní služby. Hodinová sazba se stanovuje dle obtížnosti.

Paušální odměna
Paušální odměna za právní služby je sjednávána v případě dlouhodobého poskytování právních služeb především právnickým a fyzickým osobám.