Zkušenosti s advokátní praxí

Mgr. Soňa Žourková vystudovala Právnickou fakultu – Západočeská Univerzita v Plzni ( promoce v roce 2004).

Právně odbornou praxi získala Mgr. Soňa Žourková převážně v advokacii. Od roku (2008) je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory, pod evid. číslem 12162. Advokátní praxi vykonává především v oboru práva občanského, pracovního, obchodního a trestního.

2004 promoce na ZČU v Plzni.
2004-2008 koncipientská  praxe u advokáta a insolvenčního správce JUDr. Martina Aleše, Houškova 30, Plzeň
2008-dosud vlastní kancelář