Naše kompletní služby

Advokátní kancelář Mgr. Soni Žourkové v Plzni je připravena svým klientům poskytnout ty nejprofesionálnější služby z oboru generální advokátní praxe, a to se zaměřením na následující oblasti:

Občanské právo

 • Komplexní právní podpora v souvislosti s právními vztahy
 • Problematika věcných břemen a zástavních práv
 • Statusové věci fyzických osob, ochrana osobnosti dle občanského zákoníku
 • Ochrana spotřebitele
 • Nájemní vztahy
 • Bytové právo
 • Vymáhání nároků na náhradě škody, z bezdůvodného obohacení
 • Právo nemovitostí
 • Řešení občanskoprávních vztahů – nároky ze smluv o dílo, kupních smluv, i z odpovědnosti za vady

Rodinné právo

 • Vztahy mezi manželi
 • Vztahy mezi rodiči a dětmi
 • Rozvod manželství
 • Společné jmění manželů
 • Zastupování v některých zvláštních soudních řízeních
 • Výživné pro nezletilé i zletilé děti

Obchodní právo

 • Zakládání obchodních společností a družstev
 • Sepisování smluv v oblasti obchodního práva
 • Přeměny obchodních společností
 • Zvyšovaní či snižování základního kapitálu
 • Likvidace obchodních společností
 • Závazkové vztahy podnikatelů vznikající při podnikání

Trestní právo

 • Nutná obhajoba (EX OFFO)
 • Obhajoba obviněného v přípravném, ve vazebním i ve zkráceném přípravném řízení
 • Zastoupení obviněného při vyjednávání podmínek dohody o vině a trestu
 • Obhajoba obžalovaného na hlavním líčení, v odvolacím i dovolacím řízení
 • Právní zastoupení poškozených v trestním řízení
 • obhajoba na základě plné moci

Právní poradenství

Naše advokátní kancelář poskytuje kromě poradenství týkajícího se generální advokátní praxe také poradenství se specializací na následující oblasti:

 • Vymáhání pohledávek
 • Poradenství v oblasti zákonného dědění, závěti i dědického řízení,
 • Právní analýzy smluvních dokumentů a identifikace možných rizik
 • Právní rozbory zadání klienta.

Další

 • Vymáhání pohledávek
 • Sepisování smluv
 • Zastupování před soudy a správními úřady