Jak probíhá spolupráce

Spolupráce mezi advokátní kanceláří Mgr. Soni Žourkové a klientem probíhá velmi jednoduše -ihned po navázání smluvního kontaktu jsme připraveni začít řešit daný problém co nejrychleji a nejefektivněji, přičemž klademe velký důraz na naprostou informovanost klienta o každém důležitém kroku, který se naše kancelář chystá podniknout. Abychom zaručili co nejzdárnější vyřešení případu, dbáme o zachování co nejosobnějšího přístupu ke klientům – to nám ostatně pomáhá co nejlépe pochopit danou situaci a najít tak nejlepší cestu, kterou se při řešení ubírat.

Naše kancelář samozřejmě dbá o naprostou diskrétnost a mezi námi a klientem se snažíme budovat důvěrný vztah s ohledem na budoucnost.

Advokátní kancelář Mgr. Soni Žourkové v Plzni také v případě potřeby neváhá spolupracovat na řešení právních problémů s jinými advokátními kancelářemi a advokáty.

Samozřejmostí je i spolupráce se soudními znalci různých oborů, notářem, daňovým poradcem a překladateli.