O nás

Potřebujete-li kvalitní advokátní pomoc či odbornou radu v oblasti zastupování v občanskoprávních řízeních nebo obhajobu v trestním řízení či vymáhání pohledávek v Plzni a jejím blízkém okolí, neváhejte využít služeb advokátní kanceláře Mgr. Soni Žourkové.

Advokátní kancelář Mgr. Soni Žourkové v Plzni je generální advokátní praxí s dlouholetými zkušenostmi ve svém oboru, která svým klientům nabízí špičkové právní služby a poradenství, a to především v oblasti bytového – právo nemovitostí, rodinného a manželského, občanského, obchodního, pracovního a trestního práva. V rámci těchto služeb našim klientům mimo jiné poskytujeme především komplexní právní podporu v souvislosti s právními vztahy, zastupování v řízení před soudy a jinými státními orgány ve všech typech občanských, obchodních, pracovních a rodinných sporů, sepisování smluv, právních rozborů a stanovisek ve všech výše zmíněných právních oblastech, řešení obecné problematiky pracovně právních vztahů, vymáhání nejrůznějších typů pohledávek a zastupování ve všech fázích trestního řízení.

V rámci komplexního právního poradenství se advokátní kancelář Mgr. Soni Žourkové zabývá především oblasti zastupování v občanskoprávních řízeních nebo obhajobu v trestním řízení. Samozřejmostí je ale i poradenství všeobecné a úzce specializované – dle konkrétních požadavků našich klientů.

V případě, že se rozhodnete využít našich advokátních či poradenských služeb, neváhejte nás kontaktovat na našem telefonním čísle či emailu. Na spolupráci s Vámi se velice těšíme!